Công bố thông tin

CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng thông báo mua lại cổ phiếu công ty

Ngày 06/02/2023, Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (NHG) thông báo về việc mua lại cổ phần của công ty.

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo số 04 ngày 06/02/2023