Công ty cổ phần phát triển Nguyễn Hoàng

Địa chỉ: Khu CN Nhơn Hòa, Xã Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : +84.56.3838769
Fax: +84.56.3838729

Nhà phân phối chính thức tại Đức:

Công ty Indoba GmbH

Địa chỉ: Bodenbacher Str. 81,01277 Dresden, Đức

Điện thoại : +49 351 216670-00
Fax: +49 351 216670-02
Website: https://www.indoba.com/