Truyền thông

Tận dụng tăng trưởng thị trường sắn, CTCP Tapiotek mở rộng công suất, đẩy mạnh bán hàng

Việc áp dụng biện pháp siết chặt xuất khẩu gạo 100% tấm của Ấn Độ tác động mạnh đến tình hình lúa gạo quốc tế dẫn đến nhu cầu cho nhóm sản phẩm thay thế để sản xuất thức ăn gia súc đang dần tăng cao. Công ty Cổ phần Tapiotek chuyên sản xuất tinh bột sắn biến tính có khả năng thay thế gạo tấm đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao sản lượng xuất khẩu.

CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng được xếp loại doanh nghiệp nhóm I trong hoạt động chế biến và xuất khẩu gỗ

Ngày 15/08/2022 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định công bố kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Cụ thể, sau quá trình cân nhắc và xem xét, CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng) – công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được xếp loại doanh nghiệp nhóm I trong hoạt động chế biến và xuất khẩu gỗ. Việc này cho thấy Nguyễn Hoàng là doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu rõ ràng, hợp pháp và tạo lợi thế to lớn cho công ty trên thị trường xuất khẩu, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Tiềm năng lớn của thị trường viên nén gỗ

Hiện nay, các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp Việt Nam đã được xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế, trong đó có viên nén được sản xuất từ các phụ phẩm gỗ...

ĐHĐCĐ Bất thường năm 2021 CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng - Thông qua nội dung đăng ký công ty đại chúng và dự kiến giao dịch cổ phiếu trên Upcom

(NHG) - Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng – công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) vừa tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 10/12/2021. Trong các nội dung được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Nguyễn Hoàng thông qua, đáng chú ý là tờ trình về việc đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu.