Truyền thông

Tiềm năng lớn của thị trường viên nén gỗ

Hiện nay, các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp Việt Nam đã được xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế, trong đó có viên nén được sản xuất từ các phụ phẩm gỗ...

ĐHĐCĐ Bất thường năm 2021 CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng - Thông qua nội dung đăng ký công ty đại chúng và dự kiến giao dịch cổ phiếu trên Upcom

(NHG) - Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng – công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) vừa tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 10/12/2021. Trong các nội dung được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Nguyễn Hoàng thông qua, đáng chú ý là tờ trình về việc đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu.