Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trong 5 đến 10 năm tới, Nguyễn Hoàng đặt chiến lược trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về sản xuất và nông nghiệp, công nghiệp tại Việt Nam. Đầu tư phát triển bền vững theo định hướng chuyên nghiệp hóa, đa dạng hóa, hiện đại hóa, phấn đấu trở thành niềm tự hào với các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường vì lợi ích khách hàng, lợi ích cổ đông và lợi ích người lao động.
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Nguyễn Hoàng là không ngừng xây dựng lòng tin và giá trị cho đối tác, khách hàng, cổ đông và cán bộ công nhân viên thông qua việc tối ưu hóa sản phẩm xuất khẩu mang tầm Quốc tế cho sản phẩm thương hiệu của người Việt Nam.