Lịch sử hình thành

2020 - 2022

  • Năm 2020, Nguyễn Hoàng thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn khỏi các ngành nghề không nằm trong định hướng dài hạn.
  • Năm 2021, Nguyễn Hoàng nhận chuyển nhượng CTCP Tapiotek và qua đó xây dựng kế hoạch kinh doanh, sản xuất các nhóm sản phẩm chủ lực gồm đồ gỗ ngoại thất, tinh bột sắn biến tính và cà phê. Ngày 08/11/2021, Công ty thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25 với số vốn điều lệ là 400 tỷ đồng. 
  • Quý 2/2022, Nguyễn Hoàng trở thành công ty đại chúng và đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM.

2015

  • Nguyễn Hoàng trở thành viên trong  Bộ tiêu chuẩn Quy tắc Ứng xử (BSCI). Bộ Quy tắc Ứng xử BSCI được xây dựng dựa trên các công ước quốc tế quan trọng nhất bảo vệ quyền của người lao động, đặc biệt là từ Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).
  • Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (Nguyen Hoang Furniture) và trở thành thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital.

2007

  • Nguyễn Hoàng được tổ chức SGS cấp chứng nhận FSC-COC (chứng nhận chuỗi khai thác, chế biến đến thành phẩm, xác định nguyên liệu từ rừng đã được quản lý tốt, kết nổi trong quy trình sản xuất). Với hệ thống nhà máy được trang bị công nghệ hiện đại cùng công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, Nguyễn Hoàng cam kết mang lại những sản phẩm và giải pháp gỗ nội và ngoại thất hoàn hảo nhất.

2000

  • Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng tiền thân là Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Hoàng thành lập ngày 09/08/2000 với vốn đầu tư ban đầu là 700 triệu đồng. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty nằm tại số 2A đường Diên Hồng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định và ngành nghề kinh doanh chính là khai thác, chế biến nông lâm sản.