Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Ông Tài là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn Bamboo Capital và tại đây ông đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Ông Tài là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn Bamboo Capital và tại đây ông đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế, TP. Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Thành viên HĐQT

kiêm Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa hiện đang giữ vị trí Giám đốc Tài chính.

Trước khi gia nhập vào Nguyễn Hoàng, bà Hòa đã có thời gian công tác tại Tập đoàn Bamboo Capital từ những ngày đầu thành lập vào năm 2010 - 2011. Bà Hòa cũng đồng thời đang giữ vị trí chủ chốt tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital như Kế toán trưởng các công ty CTCP BCG Land, CTCP Tapiotek, Công ty TNHH DL Sinh thái Cồn Bắp, CTCP Casa Marina,....

Bà Hòa là Cử nhân Kinh tế chuyện ngành Kế toán – Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa hiện đang giữ vị trí Giám đốc Tài chính.

Trước khi gia nhập vào Nguyễn Hoàng, bà Hòa đã có thời gian công tác tại Tập đoàn Bamboo Capital từ những ngày đầu thành lập vào năm 2010 - 2011. Bà Hòa cũng đồng thời đang giữ vị trí chủ chốt tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital như Kế toán trưởng các công ty CTCP BCG Land, CTCP Tapiotek, Công ty TNHH DL Sinh thái Cồn Bắp, CTCP Casa Marina,....

Bà Hòa là Cử nhân Kinh tế chuyện ngành Kế toán – Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Đăng Hải

Ông Nguyễn Đăng Hải

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đăng Hải

Ông Nguyễn Đăng Hải được ĐHĐCĐ bầu vào vị trí Thành viên HĐQT của công ty Nguyễn Hoàng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ông Hải có nhiều năm kinh nghiệm, đảm nhiệm những vai trò chủ chốt trong đội ngũ Ban lãnh đạo tại các công ty lớn trong mảng Tài chính – Marketing như Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tập đoàn Unilever Việt Nam, chuyên gia tư vấn Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc. Ông đồng thời cũng đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Tracodi (TCD) - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đăng Hải

Ông Nguyễn Đăng Hải được ĐHĐCĐ bầu vào vị trí Thành viên HĐQT của công ty Nguyễn Hoàng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ông Hải có nhiều năm kinh nghiệm, đảm nhiệm những vai trò chủ chốt trong đội ngũ Ban lãnh đạo tại các công ty lớn trong mảng Tài chính – Marketing như Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tập đoàn Unilever Việt Nam, chuyên gia tư vấn Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc. Ông đồng thời cũng đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Tracodi (TCD) - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp.

Ông Phạm Hữu Quốc

Ông Phạm Hữu Quốc

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Hữu Quốc

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Ông Phạm Hữu Quốc được bầu là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Nguyễn Hoàng

Ông Phạm Hữu Quốc

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Ông Phạm Hữu Quốc được bầu là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Nguyễn Hoàng

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Thành viên độc lập HĐQT

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Bà Trần Thị Kiều Tiên được ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Trần Thị Kiều Tiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự, hành chính. Hiện tại, bà Trần Thị Kiều Tiên đang là Giám đốc khối Hỗ trợ kinh doanh tại Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital và đồng thời là Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bamboo Financial.

Bà Trần Thị Kiều Tiên tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và hoàn thành chương trình tiếng Nhật tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Bà Trần Thị Kiều Tiên được ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Trần Thị Kiều Tiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự, hành chính. Hiện tại, bà Trần Thị Kiều Tiên đang là Giám đốc khối Hỗ trợ kinh doanh tại Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital và đồng thời là Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bamboo Financial.

Bà Trần Thị Kiều Tiên tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và hoàn thành chương trình tiếng Nhật tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.