Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Ông Tài là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn Bamboo Capital và tại đây ông đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Ông Tài là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn Bamboo Capital và tại đây ông đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế, TP. Hồ Chí Minh.

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Phó Chủ tịch HĐQT

kiêm Tổng Giám đốc

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng giám đốc - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Hoàng Thị Minh Châu đang giữ chức vụ Giám đốc tài chính, Chủ tịch Ủy ban Kế toán của CTCP Bamboo Capital, công ty mẹ của Nguyễn Hoàng. Bà Châu chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn Bamboo Capital cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG cụ thể góp phần xây dựng về cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó bà Châu còn có nhiều năm kinh nghiệm với các lĩnh vực Kế toán, kiểm toán, tài chính các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Bà Châu là thành viên của CPA Vietnam và tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Thương mại.

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng giám đốc - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Hoàng Thị Minh Châu đang giữ chức vụ Giám đốc tài chính, Chủ tịch Ủy ban Kế toán của CTCP Bamboo Capital, công ty mẹ của Nguyễn Hoàng. Bà Châu chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn Bamboo Capital cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG cụ thể góp phần xây dựng về cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó bà Châu còn có nhiều năm kinh nghiệm với các lĩnh vực Kế toán, kiểm toán, tài chính các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Bà Châu là thành viên của CPA Vietnam và tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Thương mại.

Bà Lê Thị Mai Loan

Bà Lê Thị Mai Loan

Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Lê Thị Mai Loan

Bà Lê Thị Mai Loan được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Lê Thị Mai Loan là một trong những cổ đông sáng lập CTCP Bamboo Capital, công ty mẹ của Nguyễn Hoàng. Đồng thời, bà hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại CTCP Tracodi (TCD) và CTCP BCG Land – hai trong bốn công ty thành viên trụ cột chính của Tập đoàn Bamboo Capital. Bà là người hoạch định và đưa giải pháp tối ưu hóa nguồn vốn cho mọi hoạt động của tập đoàn, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

Trước đó, bà Loan đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty lớn như: Công ty tài chính Cổ phần Handico, Công ty Chứng khoán Sacombank. 

Bà Loan tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế Đại học Quản trị Paris - PGSM, Pháp.

Bà Lê Thị Mai Loan

Bà Lê Thị Mai Loan được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Lê Thị Mai Loan là một trong những cổ đông sáng lập CTCP Bamboo Capital, công ty mẹ của Nguyễn Hoàng. Đồng thời, bà hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại CTCP Tracodi (TCD) và CTCP BCG Land – hai trong bốn công ty thành viên trụ cột chính của Tập đoàn Bamboo Capital. Bà là người hoạch định và đưa giải pháp tối ưu hóa nguồn vốn cho mọi hoạt động của tập đoàn, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

Trước đó, bà Loan đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty lớn như: Công ty tài chính Cổ phần Handico, Công ty Chứng khoán Sacombank. 

Bà Loan tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế Đại học Quản trị Paris - PGSM, Pháp.

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Thành viên độc lập HĐQT

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Bà Trần Thị Kiều Tiên được ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Trần Thị Kiều Tiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự, hành chính. Hiện tại, bà Trần Thị Kiều Tiên đang là Giám đốc khối Hỗ trợ kinh doanh tại Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital và đồng thời là Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bamboo Financial.

Bà Trần Thị Kiều Tiên tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và hoàn thành chương trình tiếng Nhật tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Bà Trần Thị Kiều Tiên được ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Trần Thị Kiều Tiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự, hành chính. Hiện tại, bà Trần Thị Kiều Tiên đang là Giám đốc khối Hỗ trợ kinh doanh tại Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital và đồng thời là Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bamboo Financial.

Bà Trần Thị Kiều Tiên tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và hoàn thành chương trình tiếng Nhật tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Thành viên độc lập HĐQT

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến có thâm niên công tác hơn 20 năm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, đồng thời bà Tuyến rất am hiểu tình hình hoạt động của các công ty, có khả năng phân tích, đánh giá sâu sắc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại các công ty. 

Bà Tuyến hiện đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các dự án lớn trên thị trường xây dựng. Ngoài ra, bà còn giữ vị trí Thành viên BKS Công ty Tracodi (TCD) - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital.

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến có thâm niên công tác hơn 20 năm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, đồng thời bà Tuyến rất am hiểu tình hình hoạt động của các công ty, có khả năng phân tích, đánh giá sâu sắc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại các công ty. 

Bà Tuyến hiện đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các dự án lớn trên thị trường xây dựng. Ngoài ra, bà còn giữ vị trí Thành viên BKS Công ty Tracodi (TCD) - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital.