Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Ông Tài là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn Bamboo Capital và tại đây ông đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Ông Tài là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn Bamboo Capital và tại đây ông đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế, TP. Hồ Chí Minh.

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Phó Chủ tịch HĐQT

kiêm Tổng Giám đốc

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng giám đốc - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Hoàng Thị Minh Châu đang giữ chức vụ Giám đốc tài chính, Chủ tịch Ủy ban Kế toán của CTCP Bamboo Capital, công ty mẹ của Nguyễn Hoàng. Bà Châu chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn Bamboo Capital cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG cụ thể góp phần xây dựng về cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó bà Châu còn có nhiều năm kinh nghiệm với các lĩnh vực Kế toán, kiểm toán, tài chính các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Bà Châu là thành viên của CPA Vietnam và tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Thương mại.

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng giám đốc - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Hoàng Thị Minh Châu đang giữ chức vụ Giám đốc tài chính, Chủ tịch Ủy ban Kế toán của CTCP Bamboo Capital, công ty mẹ của Nguyễn Hoàng. Bà Châu chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn Bamboo Capital cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG cụ thể góp phần xây dựng về cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó bà Châu còn có nhiều năm kinh nghiệm với các lĩnh vực Kế toán, kiểm toán, tài chính các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Bà Châu là thành viên của CPA Vietnam và tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Thương mại.

Ông Bùi Thành Lâm

Ông Bùi Thành Lâm

Thành viên 

Ông Bùi Thành Lâm

Ông Bùi Thành Lâm được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT của CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng (NHG) vào ngày 10/05/2022

Ông có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Lâm có đóng góp to lớn đối với Công ty mẹ - Tập đoàn BCG trong việc mở rộng mối quan hệ với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, từ đó giúp mở rộng quy mô kinh doanh và khả năng phát triển dự án của Tập đoàn.

Trước đó, ông Lâm từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Hội đồng quản trị của các công ty lớn như: Phó Chủ tịch HĐQT của công ty Cổ phần Dược phẩm BT Việt Nam; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Dược phẩm Farmapex, Bình Dương và Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH Tư vấn Thái Sơn Sài Gòn. 

Ông Lâm đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế Đại học Huron (Anh Quốc). 

Ông Bùi Thành Lâm

Ông Bùi Thành Lâm được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT của CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng (NHG) vào ngày 10/05/2022

Ông có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Lâm có đóng góp to lớn đối với Công ty mẹ - Tập đoàn BCG trong việc mở rộng mối quan hệ với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, từ đó giúp mở rộng quy mô kinh doanh và khả năng phát triển dự án của Tập đoàn.

Trước đó, ông Lâm từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Hội đồng quản trị của các công ty lớn như: Phó Chủ tịch HĐQT của công ty Cổ phần Dược phẩm BT Việt Nam; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Dược phẩm Farmapex, Bình Dương và Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH Tư vấn Thái Sơn Sài Gòn. 

Ông Lâm đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế Đại học Huron (Anh Quốc). 

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Thành viên độc lập HĐQT

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Bà Trần Thị Kiều Tiên được ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Trần Thị Kiều Tiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự, hành chính. Hiện tại, bà Trần Thị Kiều Tiên đang là Giám đốc khối Hỗ trợ kinh doanh tại Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital và đồng thời là Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bamboo Financial.

Bà Trần Thị Kiều Tiên tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và hoàn thành chương trình tiếng Nhật tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.

Bà Trần Thị Kiều Tiên

Bà Trần Thị Kiều Tiên được ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Trần Thị Kiều Tiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự, hành chính. Hiện tại, bà Trần Thị Kiều Tiên đang là Giám đốc khối Hỗ trợ kinh doanh tại Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital và đồng thời là Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bamboo Financial.

Bà Trần Thị Kiều Tiên tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và hoàn thành chương trình tiếng Nhật tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.