Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Phó chủ tịch HĐQT

Kiêm Tổng giám đốc

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng giám đốc - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Hoàng Thị Minh Châu đang giữ chức vụ Giám đốc tài chính, Chủ tịch Ủy ban Kế toán của CTCP Bamboo Capital, công ty mẹ của Nguyễn Hoàng. Bà Châu chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn Bamboo Capital cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG cụ thể góp phần xây dựng về cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó bà Châu còn có nhiều năm kinh nghiệm với các lĩnh vực Kế toán, kiểm toán, tài chính các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Bà Châu là thành viên của CPA Vietnam và tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Thương mại.

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng giám đốc - Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021

Bà Hoàng Thị Minh Châu đang giữ chức vụ Giám đốc tài chính, Chủ tịch Ủy ban Kế toán của CTCP Bamboo Capital, công ty mẹ của Nguyễn Hoàng. Bà Châu chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn Bamboo Capital cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG cụ thể góp phần xây dựng về cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó bà Châu còn có nhiều năm kinh nghiệm với các lĩnh vực Kế toán, kiểm toán, tài chính các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Bà Châu là thành viên của CPA Vietnam và tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Thương mại.

Bà Bùi Thị Anh Vi

Bà Bùi Thị Anh Vi

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

Bà Bùi Thị Anh Vi

Bà Bùi Thị Anh Vi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Nguyễn Hoàng, phụ trách mảng kinh doanh và xuất khẩu.

Bà Vi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu & kinh doanh quốc tế. Hiện nay Bà Vi cũng là Phó Tổng giám đốc CTCP Tapiotek và CTCP Tracodi Trading & Counsulting. Bà cũng từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý tại các công ty lớn như Công ty May Nam Á- Hagatini, Công ty Vận tải AA.

Bà Vi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Ngoại Thương và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Mastricht, Hà Lan.

Bà Bùi Thị Anh Vi

Bà Bùi Thị Anh Vi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Nguyễn Hoàng, phụ trách mảng kinh doanh và xuất khẩu.

Bà Vi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu & kinh doanh quốc tế. Hiện nay Bà Vi cũng là Phó Tổng giám đốc CTCP Tapiotek và CTCP Tracodi Trading & Counsulting. Bà cũng từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý tại các công ty lớn như Công ty May Nam Á- Hagatini, Công ty Vận tải AA.

Bà Vi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Ngoại Thương và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Mastricht, Hà Lan.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Giám đốc Tài chính

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa hiện đang giữ vị trí Giám đốc Tài chính.

Trước khi gia nhập vào Nguyễn Hoàng, bà Hòa đã có thời gian công tác tại Tập đoàn Bamboo Capital từ những ngày đầu thành lập vào năm 2010 - 2011. Bà Hòa cũng đồng thời đang giữ vị trí chủ chốt tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital như Kế toán trưởng các công ty CTCP BCG Land, CTCP Tapiotek, Công ty TNHH DL Sinh thái Cồn Bắp, CTCP Casa Marina,....

Bà Hòa là Cử nhân Kinh tế chuyện ngành Kế toán – Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa hiện đang giữ vị trí Giám đốc Tài chính.

Trước khi gia nhập vào Nguyễn Hoàng, bà Hòa đã có thời gian công tác tại Tập đoàn Bamboo Capital từ những ngày đầu thành lập vào năm 2010 - 2011. Bà Hòa cũng đồng thời đang giữ vị trí chủ chốt tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital như Kế toán trưởng các công ty CTCP BCG Land, CTCP Tapiotek, Công ty TNHH DL Sinh thái Cồn Bắp, CTCP Casa Marina,....

Bà Hòa là Cử nhân Kinh tế chuyện ngành Kế toán – Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bà Lâm Thị Phượng

Bà Lâm Thị Phượng

Kế toán trưởng

Bà Lâm Thị Phượng

Bà Lâm Thị Phượng được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng công ty Nguyễn Hoàng ngày 10/01/2022. 

Bà Phượng đã có thời gian công tác tại công ty Nguyễn Hoàng từ những ngày đầu thành lập với chức vụ Kế toán trưởng. Với thâm niên công tác hơn 15 năm trong lĩnh vực tài chính kế toán, bà Phượng chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của công ty cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty con của Nguyễn Hoàng. 

Bà Phượng là Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. 

Bà Lâm Thị Phượng

Bà Lâm Thị Phượng được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng công ty Nguyễn Hoàng ngày 10/01/2022. 

Bà Phượng đã có thời gian công tác tại công ty Nguyễn Hoàng từ những ngày đầu thành lập với chức vụ Kế toán trưởng. Với thâm niên công tác hơn 15 năm trong lĩnh vực tài chính kế toán, bà Phượng chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của công ty cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty con của Nguyễn Hoàng. 

Bà Phượng là Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. 

Ông Ma Văn Lệnh

Ông Ma Văn Lệnh

Giám đốc Kế hoạch sản xuất

Ông Ma Văn Lệnh

Ông Ma Văn Lệnh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Kế hoạch sản xuất của Nguyễn Hoàng ngày 10/01/2022. 

Ông Lệnh đã có thời gian công tác tại công ty Nguyễn Hoàng từ những ngày đầu thành lập vào với chức vụ Trưởng phòng kế hoạch. Với thâm niên công tác hơn 15 năm trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất, ông chịu trách nhiệm chung về tình hình sản xuất của công ty .

Ông Ma Văn Lệnh

Ông Ma Văn Lệnh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Kế hoạch sản xuất của Nguyễn Hoàng ngày 10/01/2022. 

Ông Lệnh đã có thời gian công tác tại công ty Nguyễn Hoàng từ những ngày đầu thành lập vào với chức vụ Trưởng phòng kế hoạch. Với thâm niên công tác hơn 15 năm trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất, ông chịu trách nhiệm chung về tình hình sản xuất của công ty .

Bà Phạm Châu Dung

Bà Phạm Châu Dung

Giám đốc Kinh doanh

Bà Phạm Châu Dung

Bà Phạm Châu Dung được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Kinh doanh công ty Nguyễn Hoàng ngày 10/01/2022. 

Trước khi gia nhập vào công ty Nguyễn Hoàng, bà Dung đã có thời gian công tác ở vị trí GĐ Kinh doanh Kỹ thuật tại một số công ty sản xuất nội ngoại thất lớn và bà là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyên nghành kinh doanh xuất nhập khẩu. 

Bà Dung tốt nghiệp Cử nhân ngôn ngữ Anh trường Đại học Đà Nẵng.

Bà Phạm Châu Dung

Bà Phạm Châu Dung được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Kinh doanh công ty Nguyễn Hoàng ngày 10/01/2022. 

Trước khi gia nhập vào công ty Nguyễn Hoàng, bà Dung đã có thời gian công tác ở vị trí GĐ Kinh doanh Kỹ thuật tại một số công ty sản xuất nội ngoại thất lớn và bà là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyên nghành kinh doanh xuất nhập khẩu. 

Bà Dung tốt nghiệp Cử nhân ngôn ngữ Anh trường Đại học Đà Nẵng.