CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng được xếp loại doanh nghiệp nhóm I trong hoạt động chế biến và xuất khẩu gỗ

Ngày 15/08/2022 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định công bố kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Cụ thể, sau quá trình cân nhắc và xem xét, CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng) – công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được xếp loại doanh nghiệp nhóm I trong hoạt động chế biến và xuất khẩu gỗ. Việc này cho thấy Nguyễn Hoàng là doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu rõ ràng, hợp pháp và tạo lợi thế to lớn cho công ty trên thị trường xuất khẩu, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

 

 

 

Trong tháng 8, Nguyễn Hoàng cũng công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 với kết quả kinh doanh khả quan. Trong đó, doanh thu thuần đạt 175 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty đạt 3,96 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Qua các đợt tăng vốn, tại ngày 30/06/2022, vốn điều lệ của Công ty đạt 600 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cùng kỳ. Việc này giúp Công ty bổ sung vốn lưu động, cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường và có ngân sách để thực hiện sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị sản xuất, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và phát triển kinh doanh.

Nguồn: Công ty cung cấp