Ông Nguyễn Đăng Hải

Ông Nguyễn Đăng Hải

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Đăng Hải

Ông Nguyễn Đăng Hải được ĐHĐCĐ bầu vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của công ty Nguyễn Hoàng ngày 10/12/2021.

Ông Hải có nhiều năm kinh nghiệm, đảm nhiệm những vai trò chủ chốt trong đội ngũ Ban lãnh đạo tại các công ty lớn trong mảng Tài chính – Marketing như Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tập đoàn Unilever Việt Nam, chuyên gia tư vấn Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc. Ông đồng thời cũng đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Tracodi (TCD) - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đăng Hải

Ông Nguyễn Đăng Hải được ĐHĐCĐ bầu vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của công ty Nguyễn Hoàng ngày 10/12/2021.

Ông Hải có nhiều năm kinh nghiệm, đảm nhiệm những vai trò chủ chốt trong đội ngũ Ban lãnh đạo tại các công ty lớn trong mảng Tài chính – Marketing như Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tập đoàn Unilever Việt Nam, chuyên gia tư vấn Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc. Ông đồng thời cũng đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Tracodi (TCD) - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa hiện đang giữ vị trí Thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 của công ty Nguyễn Hoàng.

Trước khi gia nhập vào Nguyễn Hoàng, bà Hòa đã có thời gian công tác tại Tập đoàn Bamboo Capital từ những ngày đầu thành lập vào năm 2010 - 2011. Bà Hòa cũng đồng thời đang giữ vị trí chủ chốt tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital như Kế toán trưởng các công ty CTCP BCG Land, CTCP Tapiotek, Công ty TNHH DL Sinh thái Cồn Bắp, CTCP Casa Marina,....

Bà Hòa là Cử nhân Kinh tế chuyện ngành Kế toán – Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa hiện đang giữ vị trí Thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 của công ty Nguyễn Hoàng.

Trước khi gia nhập vào Nguyễn Hoàng, bà Hòa đã có thời gian công tác tại Tập đoàn Bamboo Capital từ những ngày đầu thành lập vào năm 2010 - 2011. Bà Hòa cũng đồng thời đang giữ vị trí chủ chốt tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital như Kế toán trưởng các công ty CTCP BCG Land, CTCP Tapiotek, Công ty TNHH DL Sinh thái Cồn Bắp, CTCP Casa Marina,....

Bà Hòa là Cử nhân Kinh tế chuyện ngành Kế toán – Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bà Đỗ Lệ Trinh

Bà Đỗ Lệ Trinh

Thành viên

Bà Đỗ Lệ Trinh

Bà Đỗ Lệ Trinh được bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021.

Trước khi gia nhập Tập đoàn Bamboo Capital, bà Trinh có thời gian công tác ở vị trí kiểm toán viên ở CTCP Nam Group và Công ty Kiểm toán phía Nam (AASCs). Với nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành kế toán, kiểm toán, bà Trinh hiện đồng thời đang giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán Hiệu quả Tài chính của CTCP Bamboo Capital.

Bà Trinh hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kế toán của trường Đại học Kinh tế TP.HCM và hiện đã có chứng chỉ Kiểm toán CPA Việt Nam.

Bà Đỗ Lệ Trinh

Bà Đỗ Lệ Trinh được bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty Nguyễn Hoàng vào ngày 10/12/2021.

Trước khi gia nhập Tập đoàn Bamboo Capital, bà Trinh có thời gian công tác ở vị trí kiểm toán viên ở CTCP Nam Group và Công ty Kiểm toán phía Nam (AASCs). Với nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành kế toán, kiểm toán, bà Trinh hiện đồng thời đang giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán Hiệu quả Tài chính của CTCP Bamboo Capital.

Bà Trinh hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kế toán của trường Đại học Kinh tế TP.HCM và hiện đã có chứng chỉ Kiểm toán CPA Việt Nam.